Wettelijke Kennisgeving

Algemene Informatie

PORTAALhouder: Sergio Carasa Taibo met NIF 20198353Y
Adres: Consell de Cent 352, 08009 Barcelona, Spanje
Contact: info@imbikes.com
Telefoon: 00 34 935 469 898

imfixies.com beschouwt het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van gebruikers die via elk gegevensoverdrachtsysteem worden verzameld als een basaal doel. Het verklaart daarom zijn toewijding aan naleving van de geldende wetgeving op dit gebied op elk moment.

Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar info@imbikes.com.

A.- Toegangs- en Gebruiksvoorwaarden van het Portaal

De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal en de diensten te gebruiken overeenkomstig de wet, dit wettelijk bericht, evenals de algemene morele en fatsoensnormen en de openbare orde.


Deze website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u de voorwaarden, bepalingen en mededelingen in dit wettelijk bericht volledig accepteert. Het gebruik van deze website houdt op zichzelf de acceptatie ervan in.


Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van de gebruiker. U bent niet gemachtigd om informatie, producten of diensten die u van deze website verkrijgt, te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, onthullen, gebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, toewijzen, verkopen of afgeleide werken te creëren.

B.- Verbindingen met Sites van Derden

Dit portaal biedt gebruikers technische koppelingsapparaten waarmee ze toegang krijgen tot websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. De installatie ervan heeft als enig doel gebruikers toegang te geven tot informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op internet.


Sergio Carasa Taibo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die via links of zoekmachines vanaf onze pagina's kunnen worden bezocht. Hij verbindt zich echter ertoe links te verwijderen als hij op de hoogte is van onwettige inhoud of schending van rechten van derden. Gebruikers kunnen Sergio Carasa Taibo op de hoogte stellen van dergelijke inhoud als ze deze tegenkomen.

C.- Inhoud

De informatie, software en/of producten of diensten op deze website kunnen typografische fouten, onnauwkeurigheden en onjuistheden bevatten waarvoor Sergio Carasa Taibo verantwoordelijk is, behalve als deze afkomstig zijn van pagina's van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op onze portal of er sprake is van een computerstoring.

D.- Onwettig of Verboden Gebruik

Het gebruik van deze website voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden volgens de huidige voorwaarden, bepalingen en/of mededelingen is uitdrukkelijk verboden.

E.- Wijziging van de Huidige Voorwaarden

Sergio Carasa Taibo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen waarop deze website wordt aangeboden.

F.- Intellectuele Eigendomsrechten

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle rechten op de inhoud van deze website toebehoren aan Sergio Carasa Taibo en dat daarom elke wijziging, aanpassing, openbaarmaking, reproductie, distributie, verkoop, verhuur en elk ander intellectueel eigendomsrecht dat de gebruiker zonder toestemming van Sergio Carasa Taibo uitvoert, verboden is.


Sergio Carasa Taibo is eigenaar van de industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de elementen die zijn website vormen, of heeft in elk geval de juiste toestemming voor gebruik ervan.


Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elementen van de pagina die eigendom zijn van bedrijven of samenwerkende entiteiten, behalve met hun toestemming.


In geen geval is Sergio Carasa Taibo verantwoordelijk voor mogelijke inbreuken die een gebruiker van het portaal op dit gebied zou kunnen plegen.

G.- Toepasselijk Recht en Rechtsgebied

Over het algemeen zijn de betrekkingen die voortvloeien uit het verstrekken van de diensten op het portaal onderworpen aan de Spaanse wetgeving en rechtsmacht.
Voor de oplossing van problemen of vragen met betrekking tot deze website, neem dan contact op met Sergio Carasa Taibo via ons e-mailadres: info@imbikes.com

Licenties en Auteursrechten: Materiaal van Derden